Wuivende platgereden reiger / Waving run over blue heron

Locatie / Location: N233, Midden-Delfland
Datum / Date: 17-07-2019
© Peter Zwaal (tekst & foto / text & photo)

Platgereden blauwe reigers zijn dramatische verschijningen. Kijk toch: zo’n stakerige spietser uitgesmeerd in zijn eigen verenkleed dat gracieus opwuift bij elke langszoevende automobiel. Deze ligt zo’n beetje op de witte middenstreep, op de N223 recht tegenover de afslag naar het dorpje ’t Woudt in Midden-Delfland. Ik hoop dat hij of zij een mooi leven heeft gehad in de polders ter weerszijden van de N223. Reigers maken niet zo veel hoogte als ze van de ene naar de andere – naburige – sloot vliegen. Ze zijn een beetje gemakzuchtig en dat pakt soms fataal uit. 

Run over herons are dramatic appearances. Take a look: such a spearing wading bird spread out in his own plumage that waves gracefully with every passing car. This one lies pretty much on the white center line of the N223, at the exit to the village of ’t Woudt in Midden-Delfland. I hope he or she has had a good life in the polders on either side of the N223. Herons do not make very much height as they venture from one polder to the next one. They are a bit lazy and that sometimes turns out to be fatal.