Werkboek PerspectView (2001) / Strategievorming (2011)

Werkboek PerspectView (2001)


Titel
: Werkboek PerspectView : strategievorming in het midden- en kleinbedrijf
Auteur: H.J.W. Berkel
Opdrachtgever en uitgeverij: Stichting Syntens (Utrecht)
Projectduur: januari t/m april 2001 (redactie)
Publicatie: mei 2001
ISBN: 978-90-9014788-8
Taal: Nederlands
Omvang: 71 pagina’s
Uitvoering en formaat: ringband, 21 x 15 cm (h x b)
Verkrijgbaarheid: uitsluitend nog antiquarisch verkrijgbaar

 

 

Strategievorming (2011)
Titel
: Strategievorming : het zeker(der) stellen van de toekomst
Auteur: H.J.W. Berkel
Opdrachtgever en uitgeverij: Berkel & Partners Business Development (Den Dolder)
Projectduur: maart t/m april 2011 (redactie)
Publicatie: september 2011
ISBN: 978-94-6190-221-4
Taal: Nederlands
Omvang: 76 pagina’s, 14 illustraties
Uitvoering en formaat: ringband, 26 x 19 cm (h x b)
Verkrijgbaarheid: bij Berkel & Partners Business Development

 

 

Eind 2000 vraagt de Utrechtse vestiging van de Stichting Syntens mij om of ik een werkboekje voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) wil redigeren. Syntens, opgericht in 1998 en voortgekomen uit een fusie tussen de afdeling Voorlichting van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en de InnovatieCentra van het Ministerie van Economische Zaken, presenteert zichzelf als “innovatienetwerk voor ondernemers”: vanuit 15 regionale vestigingen worden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij allerlei innovatieprojecten begeleid en gestimuleerd. Daartoe ontvangt Syntens niet alleen gelden van het Ministerie van Economische Zaken maar ook provinciale en Europese subsidies.

Het werkboek in kwestie is feitelijk een cursus strategisch management voor ondernemers zonder al te veel bedrijfskundige scholing. Een werkboek dus voor mannen en vrouwen van de praktijk die geen tijd of geen zin hebben (of simpelweg nooit gelegenheid hebben gehad) om zich in de managementliteratuur te storten, maar die wel behoefte hebben aan reflectie en hun ondernemingsstrategie eens tegen het licht willen houden. Het werkboek zet in kort bestek een aantal begrippen uiteen en confronteert de ondernemer met allerlei fundamentele vraagstukken: wat is de missie van uw bedrijf, waarom komen u klanten eigenlijk bij u en niet bij een ander, probeert u zich op prijs, product of relatie te onderscheiden, wat zijn de kerncompetenties van uw bedrijf en hoe uniek of vervangbaar zijn die, etc.

Wat aanvankelijk een vrij gemakkelijke redactieklus lijkt, blijkt toch niet zo eenvoudig. Veel tijd en aandacht gaat zitten in het op elkaar afstemmen van de doorlopende tekst en een groot aantal corresponderende figuren en tekstboxen met bullits. Met auteur Henk Berkel beland ik in een principiële discussie of in een werkboek voor het MKB ook voorbeelden van het grootbedrijf kunnen worden aangestipt. Uiteindelijk besluiten we tot een spaarzaam gebruik van dergelijke voorbeelden, omdat die nu eenmaal meer tot de verbeelding spreken. Het werkboek is een aantal jaren intensief door Syntens Utrecht gebruikt.

In 2011 heb ik op verzoek van Henk Berkel, sinds 2006 actief als zelfstandig adviseur op het gebied van business development, ook een herziene versie geredigeerd. De ondertitel van die herziene versie is niet mijn keuze maar drukt wel treffend uit dat zekerheid in het midden- en kleinbedrijf een zeer relatief begrip is. De vestigingen van de Stichting Syntens zijn met ingang van 2014 samengevoegd met de 12 regionale Kamers van Koophandel tot ”regionale ondernemingspleinen”.

Peter Zwaal