Verboden hondenstrond / Dogshid prohibited

Locatie / Location: Breskens
Datum / Date: 19-06-2016
© Peter Zwaal (tekst & foto / text & photo)

 

Ik hou van geschreven boodschappen en mededelingen die door een ongeoefende hand zijn aangebracht op gevels en schuttingen. Ik hou vooral van de geïmproviseerde kwaliteit van dergelijke boodschappen en mededelingen. Kennelijk ontbrak de tijd om iemand in te schakelen met enig grafisch benul of om even naar de printshop te gaan. Dat ongeoefende aspect en die geïmproviseerde kwaliteit zijn vooral zichtbaar als tijdens het schrijven de lettergrootte en spatiëring noodgedwongen zijn aangepast aan de nog beschikbare ruimte. Ook aan grammatica en spelling is soms af te zien dat de vorm er minder toe doet dan de inhoud. Als de boodschap maar over komt, daar gaat het om. Stel je ergert je al jaren aan hondenpoep op het pleintje in de buurt waar jij altijd je auto parkeert. Als je daar dan in een drol trapt ga je niet eerst naar een bouwmarkt om een verbodsbordje voor poepende honden te kopen. En je steekt ook geen tijd en energie in het maken van een bord waarop zoiets staat als: “Hier a.u.b. geen honden laten poepen.”

I love handwritten improvised messages and announcements on walls and fences. I especially like it when these messages and announcements betray the hand of an untrained writer, who doesn´t worry about grammar and spelling. As long as the message comes across, that is all that matters. I also like it when the chosen font size and spacing do not fit in with the available space, so the writer has halfway been forced to make adjustments. Take this message on a wall in Breskens (Zeelandic Flanders). The most accurate translation of this message is: “Dogshit prohibited.” That is an awkward way to say: “No dog pooping.” Accidentily the writer has also misspelt the word hondenstront (dogshit) by ending it with a d.