Rozentuin / Rose garden


Locatie / Location: Bergen op Zoom
Datum / Date: 20-06-2012
© Peter Zwaal (tekst & foto / text & photo)

Mag je een strook grond van 6 x 1,2 meter tussen voorgevel en trottoir nog wel een tuin noemen – in aanmerking genomen dat die strook ook nog eens voor meer dan de helft betegeld is? Jazeker! Want de mensen die hier wonen hebben precies in het midden van hun strookje grond een roos geplant. Het is wel een beetje een kwijnende roos. Zo te zien wordt zij elk jaar helemaal teruggesnoeid. De mensen die haar geplant hebben houden ervan om de boel strak in de hand te houden. Toch houdt ze stug vol. Tegen de gevel is nog iets onkruiderigs opgeschoten. Ongetwijfeld zal dat spoedig worden uitgetrokken. Dit is een rozentuin, waar voor andere planten geen plaats is.

 

 

 

 

 

Can you call this 6 x 1,2 meter strip of land a garden, considering that the strip is also paved for more than half? Hell yes! Because the people who live here have planted a rose right in the middle of the strip. It is a bit of a languishing rose. It looks like she is completely pruned every year. The people who have planted her like to keep a tight grip on things. But she still perseveres. Something weedy has sprung up against the façade of the house. Soon this will undoubtedly be removed. This is a rose garden, where there is no room for other plants.