Platrat / Flat rat

Locatie / Location: Zeeburgerstraat, Amsterdam
Datum / Date: 28-07-2013
© Peter Zwaal (tekst & foto / text & photo)

Flat rat, Zeeburgerstraat, Amsterdam, 28-07-2013

Een platrat is een rat die het leven gelaten heeft in het stadsverkeer doordat hij is overreden. Platratten leveren altijd een dramatisch plaatje op. Ik weet niet of er bij de gemeentelijke meldpunten voor plaagdieren ook meldingen binnenkomen over platratten. Ik denk het niet. Als stadsbewoners een levende rat zien melden ze dat vaak wel. In Amsterdam is het aantal meldingen van ratten de laatste jaren sterk toegenomen. Dat duidt volgens deskundigen op een groeiende populatie. Zachte winters zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Verder gedijen ratten natuurlijk bij voedselafval op straat en bij verwaarlozing van plantsoenen en ander openbaar groen. Dat de rat het zo goed in de stad doet heeft wellicht ook te maken met de verschraling van het agrarisch landschap. Als ik een rat was zou ik ook naar de stad trekken. En dat we tegenwoordig weer roofvogels en vossen in de stad zien is waarschijnlijk mede mogelijk door de aanwas van de rattenpopulatie.

A flat rat is a rat that been run over in urban traffic. Flat rats are always good for a dramatic picture. I do not know if flat rats are ever being reported to the municipal authorities for pest control. I don’t think so. I presume people only report living rats. In Amsterdam the number of rat reports has sharply increased in recent years, which indicates that rat population is growing. Mild winters are held responsible for this. Food waste in the street and the neglect of public gardens and urban green areas are also beneficial for the rat population. The fact that the rat is doing so well in the city may also have to do with the impoverishment of the agricultural landscape. If I were a rat, I would also prefer the city to the countryside. That we now see birds of prey and foxes in Amsterdam is probably partly due to the thriving rat population.