Myskodil

Myskodil
De Maximonsters van Maurice Sendak.
De myskodil is een monster ontsproten aan mijn fantasie, waarmee ik vroeger mijn zusje bang maakte. Natuurlijk heette het monster myskodil omdat het verzot was op meisjesbil – om erin te knijpen uiteraard. Toen mijn zusje trouwde heb ik deze tekening met bijbehorend gedicht voor haar gemaakt. Het monster op de tekening lijkt zo weggelopen uit Max en de Maximonsters, een boek dat ik als kind nooit heb gelezen maar dat ik later wel aandachtig heb bestudeerd. Toen ik in 1983-1984 bij de Gemeentebibliotheek Rotterdam werkte (op het niet meer bestaande filiaal Bloemhof) heb ik enkele Maximonsters uit triplex vervaardigd. Die gefiguurzaagde en beschilderde monsters van flink formaat werden gebruikt bij het voorleesuurtje voor kleuters.