Misschien is water van dun hout (2007)

File3060 Titel: Misschien is water van dun hout Auteurs: Marco Nijmeijer en João Colagem Opdrachtgever en uitgeverij: Stichting Unión Latina (Rotterdam) Projectduur: augustus 2006 t/m november 2007 (fondsenwerving, redactie en drukwerkbegeleiding) Publicatie: december 2007 ISBN: 978-90-73110-05-2 Taal: Nederlands Omvang: 60 pagina’s, 26 illustraties Uitvoering en formaat: 22 x 22 cm (h x b) Verkrijgbaarheid: uitsluitend nog verkrijgbaar bij de auteurs www.marconijmeijer.nl en www.colagem.com   Dichter Marco Nijmeijer (1964) en beeldend kunstenaar João Colagem (1967) kennen elkaar uit de Rotterdamse kunstwereld. Voor poëzie-manifestaties waaraan Nijmeijer als dichter deelneemt, ontwerpt Colagem de posters en flyers. In 2002 maakt Nijmeijer een gedicht bij één van de collages van Colagem en daarmee is het begin van een artistieke samenwerking geboren. Meer gedichten en collages volgen, die ter wederzijdse inspiratie aan elkaar worden voorgelegd. Als in 2004 de teller op 24 gedichten en evenzovele collages staat, doemt de vraag op: moeten we hier niet wat mee doen? Omdat de 24 collages waarschijnlijk niet tot in lengte van dagen bijeen zullen blijven (beeldend kunstenaars willen namelijk wel eens wat verkopen) wordt besloten een boek te maken. In dat boek moeten de collages én de gedichten min of meer in volgorde van ontstaan worden gepresenteerd. Bijna drie jaar lang leidt het boek een ongeboren bestaan. Pas in november 2007 verschijnt het in druk. Het eerste exemplaar wordt op 8 december 2007 aangeboden aan kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh. Laatstgenoemde heeft ook een enthousiasmerend voorwoord geschreven. Dat het zo lang heeft geduurd eer het gezamenlijke livre d’artiste van Nijmeijer en Colagem kon materialiseren, heeft alles te maken met koudwatervrees van uitgevers. Hoewel onmiddellijk overtuigd van de kwaliteit van gedichten en collages durven zij als puntje bij paaltje komt het risico niet aan: het is namelijk lastig een product aan de boekhandel te slijten dat tegelijk dichtbundel en kunstboek is. Uiteindelijk vinden Colagem (geboren in Brazilië) en Nijmeijer (getrouwd met een Braziliaanse) in de Stichting Unión Latina een alternatieve uitgever. Nadat de stichting zich achter het boek heeft geschaard, blijken diverse fondsen en de gemeente Rotterdam tot een financiële bijdrage bereid. Een actuarieel adviesbureau stelt zich garant voor de afname van een deel van de oplage. Misschien is water van dun hout is een intrigerend boek, waarin de poëzielezer en kunstbeschouwer op zoek kan gaan naar convergerende en divergerende beelden. Waar zaten kunstenaar en dichter op hetzelfde spoor en waar liepen beider sporen uiteen? Waar voelden ze elkaar aan en waar begrepen ze elkaar wellicht toch niet helemaal? En last but not least: wie had het initiatief en wat was er het eerst, het gedicht of de collage? Peter Zwaal
Peter Zwaal, João Colagem en Joop van Caldenborgh bij presentatie, 8 december 2007

Peter Zwaal, João Colagem en Joop van Caldenborgh bij presentatie, 8 december 2007