Lemonade freedom!

Lemonade (Morgan Weistling, 2001)

Lemonade (Morgan Weistling, 2001)

Lemonade stand (Norman Rockwell, 1955)

Lemonade stand (Norman Rockwell, 1955)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting up a homemade lemonade stand is by many people in the United States considered to be an excellent means of teaching children the principles of a market economy. Making lemonade is child’s play: squeezing lemons, dissolving sugar in the lemon juice and adding tap water. A lemonade stand is equally simple to make. All you need is a table (or something that can pass for a table), some glasses and a sign stating the price per glass. On a hot day and on a good spot, young entrepreneurs can sell so many glasses of lemonade that they not only recover the costs of the used ingredients but also make a fair profit.

Pictures of young children serving glasses of homemade lemonade at cute little lemonade stands are abundant, as many Americans have had the experience of running such a stand in their youth at one or two occasions. In movies, cartoons  and comics (Donald Duck, Dennis the Menace, Calvin and Hobbes) lemonade stands represent not only the American way of life but also the American way of making a living.

Painters and illustrators have depicted lemonade stands as a great symbol of American entrepreneurialism. In 1955 Norman Rockwell made a very well-known drawing of a lemonade stand for an advertisement for the Massachusetts Mutual Life Insurance Company.California-based painter Morgan Weistling (1964) shows us a young girl making homemade lemonade in what seems to be a late nineteenth century rural setting. The first reference made to lemonade stands and childhood entrepreneurship is an article in the New York Times of 1879. It is anything but clear if at that point in time kids lemonade stands could also be found in the Wild West, as this painting by Morgan Weistling more or less suggests.

In recent years more and more stories pop up about lemonade stands being shut down by police officials for not having the necessary permits. As a protest against these shutdowns August 20, 2011 was designated National Lemonade Freedom Day. This remarkable respons shows that for many Americans the homemade lemonade stand is not just an insignificant piece of cultural heritage but also a kind of freedom that has to be defended against state and government interference.

In de Verenigde Staten geldt het als een prima middel om jonge kinderen de beginselen van de markteconomie bij te brengen: het verkopen van zelfgemaakte limonade. Limonade maken is in wezen kinderlijk eenvoudig: citroenen uitpersen, suiker in citroensap oplossen en tenslotte kraanwater toevoegen. Een verkoopkraampje is ook zo gemaakt. Alles wat nodig is zijn een tafel (of iets wat daarvoor kan doorgaan), wat glazen en een bord met de verkoopprijs per glas. Op een warme dag en met een beetje aanloop kan een jonge ondernemer heel wat glazen limonade verkopen waardoor aan het eind van de dag niet alleen de kostprijs van de citroenen en suiker is terugverdiend maar ook nog winst is gemaakt (oftewel ondernemersloon is verdiend).

Veel Amerikaanse kinderen hebben weleens zelfgemaakte limonade verkocht. Daarom zijn foto’s en afbeeldingen van vertederende limonadeverkopers en schattige limonadekraampjes bepaald niet schaars. In tal van films en stripverhalen (Donald Duck, Dennis the Menace, Calvin and Hobbes) staat het kinderlimonadekraampje symbool voor zowel de American way of life als de American way of making a living. Ook verschillende schilders en illustratoren hebben in het kinderlimonadekraampje een geschikt onderwerp gezien ter uitbeelding van Amerikaanse waarden als ondernemingslust en zelfredzaamheid. Bekend is het kraampje dat Norman Rockwell tekende voor een advertentie van een levensverzekeringsmaatschappij (1955).    

Het schilderij van Morgan Weistling (1964) toont ons een jong meisje dat bezig is citroenlimonade te maken. Bij het zien van dit schilderij zullen Amerikanen onmiddellijk aan een kinderlimonadekraampje denken. Weistling heeft echter niet voor een hedendaagse of twintigste eeuwse uitbeelding gekozen maar situeert het tafereel zo’n beetje in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Bovendien is de setting, afgaande op het keukengerei en de kleding van het meisje, onmiskenbaar ruraal. In de New York Times van 1879 wordt voor het eerst melding gemaakt van het verkopen van zelfgemaakte limonade door kinderen. Of er in die tijd ook in het Wilde Westen van de Verenigde Staten al kinderen waren die zelfgemaakte limonade verkochten, zoals dit schilderij suggereert, valt te betwijfelen.

De laatste jaren treedt de politie in steeds meer Amerikaanse staten op tegen kinderen die langs de openbare weg zelfgemaakte limonade verkopen omdat hiertoe strikt genomen een vergunning nodig is. Onbegrip over dit politieoptreden heeft ertoe geleid dat op 20 augustus 2011 voor het eerst een Lemonade Freedom Day is georganiseerd. Wat weer aantoont dat het kinderlimonadekraampje voor veel Amerikanen meer is dan alleen een stukje cultuurgoed. Aan de vrijheid van kinderen om zelfgemaakte limonade te verkopen mag door geen overheid worden getornd.

© Peter Zwaal, 2011

website Lemonade Freedom Day