Konter (Komter) & Kuipers

kogelflesje Konter & Kuiperskogelflesje Konter & Kuipers (bodem)Tjipke Konter (1847-1921) 1918 (collectie Wanda Peters)Jan Ruurd Kuipers (1849-1926) circa 1920 (collectie Wanda Peters)

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 verwerft het Likeur & Fris Museum een bijzonder kogelflesje. De vorm, kleur, inhoud en afmetingen van het flesje wijken niet af van wat rond 1900 ten deze gebruikelijk was. Wel bijzonder is dat het flesje zowel voorzien is van de naam (in reliëftekst) van de Engelse fabrikant (J.W. Dobson Ltd., Barnsley) als de naam van de Nederlandse importeur. Van die Nederlandse flessenimporteur, de firma Konter & Kuipers uit Rotterdam, had ik nog nooit gehoord. Ook kenners van de verpakkingsglasindustrie en -handel zei deze bedrijfsnaam niets. Aanleiding genoeg dus om een speurtocht te ondernemen. In onderstaand artikel wordt daarvan verslag gedaan.

Konter & Kuipers [De Oude Flesch jrg. 33, nr. 126 (3e kwartaal 2011) p.8-11]