Hedera helix constrictor

Locatie / Location: Carnissesingel, Rotterdam
Datum / Date: 25 -02-2017
© Peter Zwaal (tekst & foto / text & photo)

Hedera helix constrictor / Wurgklimop
Hij is een gast die langzaam maar zeker het huis overneemt van zijn gastheer. Hier is die gastheer een boom in een enigszins verwaarloosd plantsoentje aan de Carnissesingel in Rotterdam Zuid. Het mogen dan wel luchtwortels zijn waarmee hij zich aan die boom hecht, veel lucht laat hij zijn gastheer op den duur niet meer. Vanwege zijn altijd groene verschijning en vastklampende aanwezigheid wordt hij soms beschouwd als een symbool voor eeuwige liefde en trouw. Maar liefde kan ook verstikkend zijn en goede trouw kan ook in kwade trouw verkeren.

Hedera helix constrictor / Strangling ivy
He is guest that slowly takes over the house from his host. Here that host is a tree in a slightly neglected patch of green space in a residential neighbourhood in Rotterdam. It may be aerial roots with which he attaches himself to this tree, but in the long run his host will suffocate. Because of his always green appearance and clinging attachment, he is sometimes considered a symbol of eternal love and loyalty. But love can also be stifling and loyalty destructive.