Dode merel / Dead blackbird

Locatie / Location: Paalseweg, Graauw
Datum / Date: 23-07-2016
© Peter Zwaal (tekst & foto / text & photo)

 

In 2016, 2017 en 2018 zorgde een virus voor massale sterfte onder Nederlandse merels. Het Usutu-virus, vernoemd naar een rivier in Swaziland, is waarschijnlijk rond 2000 door trekvogels vanuit Afrika meegenomen naar Europa, waar het zich sindsdien verspreidt door tussenkomst van muggen. In de zomer van 2016, toen ik deze foto van een dode merel in Zeeuws-Vlaanderen maakte, had ik nog niets in de gaten maar het volgend voorjaar merkte ik in Rotterdam dat ik nauwelijks nog merelzang hoorde. Ik heb de indruk dat de merelstand zich inmiddels (2019) bezig is te herstellen.

In 2016, 2017 and 2018, a virus caused massive death among Dutch blackbirds. The Usutu virus, named after a river in Swaziland, was probably brought to Europe around 2000 by migratory birds from Africa. The virus is transmitted by mosquitoes. When I took this photo of a dead blackbird in Zeelandic Flanders in the summer of 2016, I hadn’t heard of the disaster yet. The following spring I noticed no more blackbirds singing in the urban gardens around my home. I have the impression that the blackbird population is now (2019) recovering.