Dode meerkoet / Dead common coot

Locatie / Location: Boergoensevliet, Rotterdam
Datum / Date: 04-05-2013
© Peter Zwaal (tekst & foto / text & photo)

 

De stad heeft meerkoeten veel te bieden op het gebied van voedsel en nestmateriaal. Een stadssingel als leefomgeving brengt echter ook specifieke gevaren met zich mee – zelfs voor volwassen exemplaren die niet langer voor reigers en zilvermeeuwen bevreesd hoeven te zijn. Als meerkoeten op zoek naar voedsel de singel verlaten en de weg oversteken worden ze soms overreden door auto´s. Foeragerend op de singeltaluds kunnen ze ten prooi vallen aan honden die onaangelijnd worden uitgelaten. Ik vermoed dat deze meerkoet inderdaad door een hond om zeep is geholpen. Hoewel er onder wilde dieren en vogels in de stad heel wat wordt gestorven blijven hun lijken zelden lang zichtbaar. Een onzichtbare hand ruimt alles snel op.

City life has common coots a lot to offer in terms of food and nesting material. Chosing a city canal as your living place however also entails specific dangers – even for adult coots who no longer need to be afraid of grey herons and herring gulls. Coots leaving the canal in search of food can be run over by cars. Coots foraging on the banks of the canal can fall prey to dogs that are being walked off leash. I suspect this coot has been killed by a dog. Wild animals and birds living within the city are dying through all kind of unfortunate causes on a daily basis. Their corpses rarely remain visible for long. Some invisible hand ensures that all traces are quickly erased.